Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 4. helmikuuta 2013 - Strasbourg

8. Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artiklan 4 kohta)
Sanatarkat istuntoselostukset

Puhemies ilmoitti, että seuraavat kirjalliset kannanotot ovat saaneet parlamentin jäsenten enemmistön allekirjoitukset:

- kirjallinen kannanotto nro 0026/2012 maailman ydinaseiden asteittaiseen ja todennettavaan poistamiseen tähtäävän maailmanlaajuisen toimintasuunnitelman kannattamiseen (seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä: Jarosław Leszek Wałęsa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Sergio Paolo Francesco Silvestris ja Janusz Władysław Zemke)

- kirjallinen kannanotto nro 0028/2012 kiusaamisen ja kouluväkivallan vastaisen eurooppalaisen teemapäivän perustamiseen (seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä: Georgios Koumoutsakos, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Maria Badia i Cutchet ja Keith Taylor).

Kannanotot ja allekirjoittajien nimet julkaistaan tässä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 4.2.2013 liite 1 ja istunnon pöytäkirja 4.2.2013 liite 2).

Puheenvuorot: Jarosław Leszek Wałęsa ja Georgios Koumoutsakos.

Puhemies palautti mieleen kirjallisia kannanottoja koskevat hiljattain hyväksytyt muutokset ja totesi, että jäsenille ilmoitetaan näistä muutoksista.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö