Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 4 lutego 2013 r. - Strasburg

8. Oświadczenia pisemne (art. 123 ust. 4 Regulaminu)
Pełne sprawozdanie

Przewodniczący poinformował Zgromadzenie, że pod następującymi oświadczeniami pisemnymi zebrano podpisy większości posłów do Parlamentu:

- oświadczenie pisemne nr 0026/2012 w sprawie wsparcia planu działania Global Zero” mającego na celu stopniową i kontrolowaną eliminację wszelkiej broni jądrowej na świecie (złożone przez następujących posłów: Jarosław Leszek Wałęsa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Sergio Paolo Francesco Silvestris i Janusz Władysław Zemke)

- oświadczenie pisemne nr 0028/2012 w sprawie ustanowienia „Europejskiego Dnia Walki z Prześladowaniem i Przemocą w Szkole” (złożone przez następujących posłów: Georgios Koumoutsakos, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Maria Badia i Cutchet i Keith Taylor).

Powyższe oświadczenia pisemne zostały upublikowane w niniejszym protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy (załącznik 1 do protokołu z dnia 4.2.2013 r. i załącznik 2 do protokołu z dnia 4.2.2013 r.).

Głos zabrali: Jarosław Leszek Wałęsa i Georgios Koumoutsakos.

Przewodniczący poruszył kwestię ostatnich zmian dotyczących oświadczeń pisemnych i zaznaczył, że informacje wyjaśniające te zmiany zostaną przekazane posłom.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności