Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 4. februar 2013 - Strasbourg

8. Pisne izjave (člen 123(4) Poslovnika)
Dobesedni zapis

Predsednik je obvestil Parlament, da sta naslednji pisni izjavi prejeli podpise večine poslancev Parlamenta:

- Pisna izjava št. 0026/2012 o podpori akcijskemu načrtu Global Zero za postopno in preverjeno odpravo vsega jedrskega orožja po svetu (ki so jo predložili naslednji poslanci: Jarosław Leszek Wałęsa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Sergio Paolo Francesco Silvestris in Janusz Władysław Zemke)

- Pisna izjava št. 0028/2012 o uvedbi evropskega dneva proti ustrahovanju in nasilju v šoli (ki so jo predložili naslednji poslanci: Georgios Koumoutsakos, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Maria Badia i Cutchet in Keith Taylor).

Pisni izjavi z imeni podpisnikov se objavita v tem zapisniku (priloga 1 zapisnika z dne 4.2.2013 in priloga 2 zapisnika z dne 4.2.2013).

Govorila sta Jarosław Leszek Wałęsa in Georgios Koumoutsakos.

Predsednik je spomnil na nedavne spremembe v zvezi s pisnimi izjavami in obvestil, da bodo poslanci prejeli informativni dokument, v katerem bodo spremembe razložene.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov