Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 4 februari 2013 - Strasbourg

8. Skriftliga förklaringar (artikel 123.4 i arbetsordningen)
Fullständigt förhandlingsreferat

Talmannen informerade parlamentet om att följande skriftliga förklaringar hade undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter:

- Skriftlig förklaring nr 0026/2012 om stöd för Global zero-handlingsplanen för en stegvis och kontrollerad avveckling av världens alla kärnvapen (inlämnad av följande ledamöter: Jarosław Leszek Wałęsa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Sergio Paolo Francesco Silvestris och Janusz Władysław Zemke)

- Skriftlig förklaring nr 0028/2012 om att införa Europeiska dagen mot mobbning och våld i skolan (inlämnad av följande ledamöter: Georgios Koumoutsakos, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Maria Badia i Cutchet och Keith Taylor).

Dessa skriftliga förklaringar offentliggörs i detta protokoll, tillsammans med undertecknarnas namn (bilaga 1 i protokollet av den 4.2.2013 och bilaga 2 i protokollet av den 4.2.2013).

Talare: Jarosław Leszek Wałęsa och Georgios Koumoutsakos.

Talmannen uppmärksammade de ändringar som nyligen gjorts i fråga om skriftliga förklaringar, och meddelade att att information om dessa ändringar skulle distribueras till ledamöterna.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy