Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 4 februari 2013 - Strasbourg

9. Avtalstexter översända av rådet

Rådet hade översänt en vidimerad kopia av följande dokument:

- Partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Mauritius.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy