Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 4 februari 2013 - Strasbourg

10. Skriftliga förklaringar (artikel 123.7 i arbetsordningen)

Den skriftliga förklaringen nr 0033/2012, som inte erhållit nödvändigt antal underskrifter, hade bortfallit i enlighet med bestämmelserna i artikel 123.7 i arbetsordningen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy