Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 4. února 2013 - Štrasburk

11. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 115 jednacího řádu):

- (O-000215/2012), kterou pokládá Matthias Groote za výbor ENVI Komisi: Příprava EU na 19. konferenci smluvních stran UNFCCC (B7-0106/2013);

- (O-000214/2012), kterou pokládá Matthias Groote za výbor ENVI Radě: Příprava EU na 19. konferenci smluvních stran UNFCCC (B7-0107/2013);

- (O-000201/2012), kterou pokládá Matthias Groote za výbor ENVI Radě: Klíčové cíle pro 16. zasedání konference smluvních stran (CoP 16) úmluvy CITES, které se bude konat v thajském Bangkoku ve dnech 3.-14. března 2013 (B7-0109/2013);

- (O-000202/2012), kterou pokládá Matthias Groote za výbor ENVI Komisi: Klíčové cíle pro 16. zasedání konference smluvních stran (CoP 16) úmluvy CITES, které se bude konat v thajském Bangkoku ve dnech 3.-14. března 2013 (B7-0110/2013);

- (O-000004/2013), kterou pokládá Mikael Gustafsson za výbor FEMM Komisi: 57. zasedání Komise OSN pro postavení žen: předcházení všem formám násilí páchaného na ženách a dívkách a odstraňování tohoto násilí (B7-0111/2013);

- (O-000186/2012), kterou pokládají Klaus-Heiner Lehne za výbor JURI, Luigi Berlinguer za skupinu S&D, Cecilia Wikström za skupinu ALDE, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, Francesco Enrico Speroni za skupinu EFD a Tadeusz Zwiefka za skupinu PPE Komisi: Soudní síť pro další vzdělávání – soudní koordinátoři (B7-0112/2013).

Právní upozornění - Ochrana soukromí