Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 4. februar 2013 - Strasbourg

11. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 115):

- (O-000215/2012) af Matthias Groote, for ENVI, til Kommissionen: EU's forberedelser til UNFCCC COP 19 (B7-0106/2013);

- (O-000214/2012) af Matthias Groote, for ENVI, til Rådet: EU's forberedelser til UNFCCC COP 19 (B7-0107/2013);

- (O-000201/2012) af Matthias Groote, for ENVI, til Rådet: Centrale målsætninger for det 16. møde mellem parterne i konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) i Bangkok, Thailand, den 3.-14. marts 2013 (B7-0109/2013);

- (O-000202/2012) af Matthias Groote, for ENVI, til Kommissionen: Centrale målsætninger for det 16. møde mellem parterne i konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) i Bangkok, Thailand, den 3.-14. marts 2013 (B7-0110/2013);

- (O-000004/2013) af Mikael Gustafsson, for FEMM, til Kommissionen: 57. samling i FN's Kommission for Kvinders Status (CSW) om forebyggelse og udryddelse af alle former for vold mod kvinder og piger (B7-0111/2013);

- (O-000186/2012) af Klaus-Heiner Lehne, for JURI, Luigi Berlinguer for S&D-Gruppen, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen, Francesco Enrico Speroni for EFD-Gruppen, og Tadeusz Zwiefka for PPE-Gruppen, til Kommissionen: Uddannelse af retsvæsenets aktører - retskoordinatorer (B7-0112/2013).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik