Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 4. helmikuuta 2013 - Strasbourg

11. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 115 artikla):

- (O-000215/2012) Matthias Groote ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: EU:n valmistelut YK:n ilmastonmuutoksen puitesopimuksen COP 19 -kokousta varten (B7-0106/2013);

- (O-000214/2012) Matthias Groote ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: EU:n valmistelut YK:n ilmastonmuutoksen puitesopimuksen COP 19 -kokousta varten (B7-0107/2013);

- (O-000201/2012) Matthias Groote ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Bangkokissa, Thaimaassa 3.-14. maaliskuuta 2013 järjestettävän luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen COP 16:n tärkeimmät tavoitteet (B7-0109/2013);

- (O-000202/2012) Matthias Groote ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Bangkokissa, Thaimaassa 3.-14. maaliskuuta 2013 järjestettävän luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen COP 16:n tärkeimmät tavoitteet (B7-0110/2013);

- (O-000004/2013) Mikael Gustafsson FEMM-valiokunnan puolesta komissiolle: Naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 57. istunto: kaikenlaisen naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettaminen ja ehkäiseminen (B7-0111/2013);

- (O-000186/2012) Klaus-Heiner Lehne JURI-valiokunnan puolesta, Luigi Berlinguer S&D-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, Francesco Enrico Speroni EFD-ryhmän puolesta ja Tadeusz Zwiefka PPE-ryhmän puolesta komissiolle: Oikeusalan koulutus ja oikeuskoordinaattorit (B7-0112/2013).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö