Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2013 m. vasario 4 d. - Strasbūras

11. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Parlamento nariai pateikė šiuos klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis):

- klausimas (O-000215/2012), kurį pateikė Matthias Groote ENVI komiteto vardu Komisijai: ES pasirengimas 19-ajai Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencijai (B7-0106/2013);

- klausimas (O-000214/2012), kurį pateikė Matthias Groote ENVI komiteto vardu Tarybai: ES pasirengimas 19-ajai Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencijai (B7-0107/2013);

- klausimas (O-000201/2012), kurį pateikė Matthias Groote ENVI komiteto vardu Tarybai: 2013 m. kovo 3-14 d. Bankoke (Tailandas) įvyksiančio 16-ojo Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (angl. CITES) šalių konferencijos susitikimo (CoP 16) pagrindiniai uždaviniai (B7-0109/2013);

- klausimas (O-000202/2012), kurį pateikė Matthias Groote ENVI komiteto vardu Komisijai: 2013 m. kovo 3-14 d. Bankoke (Tailandas) įvyksiančio 16-ojo Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (angl. CITES) šalių konferencijos susitikimo (CoP 16) pagrindiniai uždaviniai (B7-0110/2013);

- klausimas (O-000004/2013), kurį pateikė Mikael Gustafsson FEMM komiteto vardu Komisijai: JT Moterų padėties komisijos (MPK) 57-oji sesija: visų formų smurto prieš moteris ir mergaites prevencija ir panaikinimas (B7-0111/2013);

- klausimas (O-000186/2012), kurį pateikė Klaus-Heiner Lehne JURI komiteto vardu, Luigi Berlinguer S&D frakcijos vardu, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu, Eva Lichtenberger Verts/ALE frakcijos vardu, Francesco Enrico Speroni EFD frakcijos vardu ir Tadeusz Zwiefka PPE frakcijos vardu Komisijai: Teisėjų mokymas - teismo koordinatoriai (B7-0112/2013).

Teisinė informacija - Privatumo politika