Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2013. gada 4. februāris - Strasbūra

11. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 115. pants).

- (O-000215/2012), kuru uzdeva Matthias Groote ENVI komitejas vārdā Komisijai: ES gatavošanās UNFCCC COP 19 (B7-0106/2013).

- (O-000214/2012), kuru uzdeva Matthias Groote ENVI komitejas vārdā Padomei: ES gatavošanās UNFCCC COP 19 (B7-0107/2013).

- (O-000201/2012), kuru uzdeva Matthias Groote ENVI komitejas vārdā Padomei: Galvenie mērķi Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) pušu 16. konferencē, kas notiks no 2013. gada 3. līdz 14. martam Bangkokā, Taizemē (B7-0109/2013).

- (O-000202/2012), kuru uzdeva Matthias Groote ENVI komitejas vārdā Komisijai: Galvenie mērķi Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) pušu 16. konferencē, kas notiks no 2013. gada 3. līdz 14. martam Bangkokā, Taizemē (B7-0110/2013).

- (O-000004/2013), kuru uzdeva Mikael Gustafsson FEMM komitejas vārdā Komisijai: ANO Sieviešu statusa komisijas 57. sesija: visu veidu vardarbības pret sievietēm un meitenēm izskaušana un novēršana (B7-0111/2013).

- (O-000186/2012), kuru uzdeva Klaus-Heiner Lehne JURI komitejas vārdā, Luigi Berlinguer S&D grupas vārdā, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Eva Lichtenberger Verts/ALE grupas vārdā, Francesco Enrico Speroni EFD grupas vārdā un Tadeusz Zwiefka PPE grupas vārdā Komisijai: Tiesiskā apmācība - tiesas koordinators (B7-0112/2013).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika