Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 4. februar 2013 - Strasbourg

11. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so predložili naslednja vprašanja za ustni odgovor (člen 115 Poslovnika):

- (O-000215/2012), ki ga je postavil Matthias Groote v imenu odbora ENVI Komisiji: Priprave EU na 19. konferenco pogodbenic okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (B7-0106/2013);

- (O-000214/2012), ki ga je postavil Matthias Groote v imenu odbora ENVI Svetu: Priprave EU na 19. konferenco pogodbenic okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (B7-0107/2013);

- (O-000201/2012), ki ga je postavil Matthias Groote v imenu odbora ENVI Svetu: Ključni cilji 16. konference pogodbenic Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) od 3. do 14. marca 2013 v Bangkoku na Tajskem (B7-0109/2013);

- (O-000202/2012), ki ga je postavil Matthias Groote v imenu odbora ENVI Komisiji: Ključni cilji 16. konference pogodbenic Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) od 3. do 14. marca 2013 v Bangkoku na Tajskem (B7-0110/2013);

- (O-000004/2013), ki ga je postavil Mikael Gustafsson v imenu odbora FEMM Komisiji: 57. zasedanje Komisije Združenih narodov za položaj žensk: preprečevanje in odprava vseh oblik nasilja nad ženskami in dekleti (B7-0111/2013);

- (O-000186/2012), ki so ga postavili Klaus-Heiner Lehne v imenu odbora JURI, Luigi Berlinguer v imenu skupine S&D, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE, Eva Lichtenberger v imenu skupine Verts/ALE, Francesco Enrico Speroni v imenu skupine EFD in Tadeusz Zwiefka v imenu skupine PPE Komisiji: Izobraževanje v pravosodju - sodni koordinatorji (B7-0112/2013).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov