Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 4 februari 2013 - Strasbourg

12. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 201.6 i arbetsordningen, hänvisats till behörigt utskott:

Den 1 februari 2013

Svetla Kostadinova (Institute for Market Economics) (nr 1659/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 1660/2012); Rumen Todorov (nr 1661/2012); Amparo García Ovejero (nr 1662/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 1663/2012); José Antonio Minarro Alonso (nr 1664/2012); Carlos Bruno Nascimento Rodrigues (nr 1665/2012); Manuel Expósito Álvarez (nr 1666/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 1667/2012); Ignasi Pellisa Arnabat (nr 1668/2012); Pedro Mollar Roda (nr 1669/2012); Ángel Francisco González Baena (nr 1670/2012); Diego José Prieto (nr 1671/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 1672/2012); Miguel Ângelo Correia (nr 1673/2012); Hannu Heikki Oskari Hietikko (nr 1674/2012); Eduardo Marín Frasser (nr 1675/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 1676/2012); Gheorghe Crăciun (nr 1677/2012); Cornel Florea-Gabrian (nr 1678/2012); Eugen Butnariu (nr 1679/2012); Ulise Grosu (nr 1680/2012); Sascha Schmidt (nr 1681/2012); Hans-Josef Friedrich (nr 1682/2012); Tobias Holzreiter (nr 1683/2012); Florian Bosse (nr 1684/2012); Werner Brun (nr 1685/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 1686/2012); Uwe Krüger (nr 1687/2012); Sigrun Grandy (nr 1688/2012); Ulrike Goldschmitt (nr 1689/2012); Regina Schlacht (nr 1690/2012); Erwin Michaeler (nr 1691/2012); Maria Lukova (nr 1692/2012); Jordan Cherkezov (nr 1693/2012); Zbigniew Rozner (nr 1694/2012); Tomasz Oleszkiewicz (nr 1695/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 1696/2012); Thea van Loon (nr 1697/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 1698/2012); Stella Papadimitriou-Anastasopoulou (nr 1699/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 1700/2012); Theodoros Pitikaris (nr 1701/2012); Petros Nikiphorakis (nr 1702/2012); Dimitris Panopoulos (nr 1703/2012); Lennart Englund (nr 1704/2012); Rune Svedgren (nr 1705/2012); Flora Hansen (nr 1706/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 1707/2012); Jolanta Wittib /Vittib (nr 1708/2012); Zoltan Lomnici (nr 1709/2012); Bernhard Freisler (nr 1710/2012); Dorota-Laura Galos (nr 1711/2012); Thomas Schurm (nr 1712/2012); Angelika Gajeck (nr 1713/2012); Kiriakos Gikas (nr 1714/2012); Alzbieta Lehocka (nr 1715/2012); Maria Iancu (nr 1716/2012); Eva Ludwig (nr 1717/2012); Carolin Janker (nr 1718/2012); Myriam Plein (nr 1719/2012); Volker Utschik (nr 1720/2012); Martin Troger (10 signatures) (nr 1721/2012); Lotar Spiess (18 signatures) (nr 1722/2012); Gabi Pfister (nr 1723/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 1724/2012); Karin Köhler (nr 1725/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 1726/2012); Christian Czibula (nr 1727/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 1728/2012); Horst-Rainer Buron (nr 1729/2012); Amen Binai (Kurdistan Kultur- und Hilfsverein e.V.) (nr 1730/2012); Werner Krewer (nr 1731/2012); Anton Habersetzer (nr 1732/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 1733/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 1734/2012); Peter Bivert (nr 1735/2012); Therese Misch (nr 1736/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 1737/2012); Lara Sabel (nr 1738/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 1739/2012); Marian Józef Smotrzyk (nr 1740/2012); Adrianna Bacik (nr 1741/2012); (namnet konfidentiellt) (nr 1742/2012); Lidia Depta (nr 1743/2012); István Tóth (nr 1744/2012); Bert Van Putten (nr 1745/2012); Eugene Bourgeois (nr 1746/2012); Emile Paulussen (nr 1747/2012); Emil Petkov (nr 1748/2012).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy