Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 4 februari 2013 - Strasbourg

13. Anslagsöverföringar

I enlighet med artikel 25.1 i budgetförordningen hade Europeiska revisionsrätten underrättat budgetmyndigheten om förslaget till anslagsöverföring V/AB-01/C/13.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy