Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 4 февруари 2013 г. - Страсбург

15. Ред на работа
Пълни стенографски протоколи

Следващата точка от дневния ред беше определянето на реда на работа.

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания на февруари 2013 (PE 504.008/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 140 от Правилника за дейността):

Понеделник, вторник, сряда

Няма предложения за промени.

Четвъртък

Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 122 от Правилника за дейността):

Председателят предложи да се промени заглавието на разискването от „Зимбабве: задържане на Okay Machisa, активист за правата на човека (point 117 du PDOJ) на „Задържане на активисти за защита на правата на човека в Зимбабве“.

Парламентът отбеляза своето съгласие за тази промяна.

С това редът на работа е определен.

°
° ° °

Изказа се Sonia Alfano относно отдаването на почит по повод двадесет годишнината от убийството на нейния баща - Beppe Alfano.

Правна информация - Политика за поверителност