Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 4 февруари 2013 г. - Страсбург

15. Ред на работа
CRE

Следващата точка от дневния ред беше определянето на реда на работа.

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания на февруари 2013 (PE 504.008/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 140 от Правилника за дейността):

Понеделник, вторник, сряда

Няма предложения за промени.

Четвъртък

Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 122 от Правилника за дейността):

Председателят предложи да се промени заглавието на разискването от „Зимбабве: задържане на Okay Machisa, активист за правата на човека (point 117 du PDOJ) на „Задържане на активисти за защита на правата на човека в Зимбабве“.

Парламентът отбеляза своето съгласие за тази промяна.

С това редът на работа е определен.

°
° ° °

Изказа се Sonia Alfano относно отдаването на почит по повод двадесет годишнината от убийството на нейния баща - Beppe Alfano.

Правна информация - Политика за поверителност