Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 4 februari 2013 - Strasbourg

15. Arbetsplan
CRE

Nästa punkt på föredragningslistan var fastställandet av arbetsplanen.

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna i februari och 2013 (PE 504.008/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 140 i arbetsordningen:

Måndag, tisdag, onsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

Torsdag

Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 122 i arbetsordningen):

Talmannen föreslog att rubriken på debatten "Zimbabwe: gripandet av människorättsaktivisten Okay Machisa" (punkt 117 i PDOJ) skulle ändras till "Gripandet av människorättsaktivister i Zimbabwe".

Parlamentet godkände dennan ändring.

Arbetsplanen var därmed fastställd.

°
° ° °

Talare: Sonia Alfano, som yttrade sig om hedrandet av hennes far, Beppe Alfano, i samband med tjugoårsdagen för mordet på honom.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy