Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0370(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0319/2011

Разисквания :

PV 04/02/2013 - 16
CRE 04/02/2013 - 16

Гласувания :

PV 05/02/2013 - 7.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0034

Протокол
Понеделник, 4 февруари 2013 г. - Страсбург

16. Специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море ***I - Специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море [2010/0370(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Georgios Papastamkos (A7-0319/2011)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза [2010/0256(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Gabriel Mato Adrover (A7-0321/2011)

Georgios Papastamkos представи доклада..

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anni PODIMATA
Заместник-председател

Gabriel Mato Adrover представи доклада.

Изказа се Viviane Reding (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Marielle de Sarnez (докладчик по становището на комисията INTA), Giovanni La Via (докладчик по становището на комисията BUDG), Younous Omarjee (докладчик по становището на комисията REGI), Maria do Céu Patrão Neves, от името на групата PPE, Spyros Danellis, от името на групата S&D, Marit Paulsen, от името на групата ALDE, Nikos Chrysogelos, от името на групата Verts/ALE, John Stuart Agnew, от името на групата EFD, Nikolaos Chountis, от името на групата GUE/NGL, Patricia van der Kammen, независим член на ЕП, Maurice Ponga, Luís Paulo Alves, Riikka Manner, Jean-Jacob Bicep, Charalampos Angourakis, Eric Andrieu, Theodoros Skylakakis, Vasilica Viorica Dăncilă и Patrice Tirolien, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Giommaria Uggias.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) João Ferreira.

Изказаха се: Viviane Reding, Georgios Papastamkos и Gabriel Mato Adrover.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.1 от протокола от 5.2.2013 и точка 7.2 от протокола от 5.2.2013.

Правна информация - Политика за поверителност