Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0370(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0319/2011

Debatten :

PV 04/02/2013 - 16
CRE 04/02/2013 - 16

Stemmingen :

PV 05/02/2013 - 7.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0034

Notulen
Maandag 4 februari 2013 - Straatsburg

16. Specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee ***I - Specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee [2010/0370(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Georgios Papastamkos (A7-0319/2011)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie [2010/0256(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Gabriel Mato Adrover (A7-0321/2011)

Georgios Papastamkos leidt het verslag in..

VOORZITTER: Anni PODIMATA
Ondervoorzitter

Gabriel Mato Adrover leidt het verslag in..

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Marielle de Sarnez (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Giovanni La Via (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Younous Omarjee (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Maria do Céu Patrão Neves, namens de PPE-Fractie, Spyros Danellis, namens de S&D-Fractie, Marit Paulsen, namens de ALDE-Fractie, Nikos Chrysogelos, namens de Verts/ALE-Fractie, John Stuart Agnew, namens de EFD-Fractie, Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie, Patricia van der Kammen, niet-fractiegebonden lid, Maurice Ponga, Luís Paulo Alves, Riikka Manner, Jean-Jacob Bicep, Charalampos Angourakis, Eric Andrieu, Theodoros Skylakakis, Vasilica Viorica Dăncilă en Patrice Tirolien, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Giommaria Uggias.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door João Ferreira.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding, Georgios Papastamkos en Gabriel Mato Adrover.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.1 van de notulen van 5.2.2013 en punt 7.2 van de notulen van 5.2.2013.

Juridische mededeling - Privacybeleid