Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0370(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0319/2011

Debaty :

PV 04/02/2013 - 16
CRE 04/02/2013 - 16

Głosowanie :

PV 05/02/2013 - 7.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0034

Protokół
Poniedziałek, 4 lutego 2013 r. - Strasburg

16. Szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego ***I - Szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego [2010/0370(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Georgios Papastamkos (A7-0319/2011)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie szczególnych środków w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej [2010/0256(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Gabriel Mato Adrover (A7-0321/2011)

Georgios Papastamkos przedstawił swoje sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Anni PODIMATA
Wiceprzewodnicząca

Gabriel Mato Adrover przedstawił swoje sprawozdanie.

Głos zabrała Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Marielle de Sarnez (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej INTA), Giovanni La Via (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Younous Omarjee (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Maria do Céu Patrão Neves w imieniu grupy PPE, Spyros Danellis w imieniu grupy S&D, Marit Paulsen w imieniu grupy ALDE, Nikos Chrysogelos w imieniu grupy Verts/ALE, John Stuart Agnew w imieniu grupy EFD, Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL, Patricia van der Kammen niezrzeszona, Maurice Ponga, Luís Paulo Alves, Riikka Manner, Jean-Jacob Bicep, Charalampos Angourakis, Eric Andrieu, Theodoros Skylakakis, Vasilica Viorica Dăncilă i Patrice Tirolien, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Giommarię Uggiasa.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał João Ferreira.

Głos zabrali: Viviane Reding, Georgios Papastamkos i Gabriel Mato Adrover.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.1 protokołu z dnia 5.2.2013 i pkt 7.2 protokołu z dnia 5.2.2013.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności