Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0370(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A7-0319/2011

Dezbateri :

PV 04/02/2013 - 16
CRE 04/02/2013 - 16

Voturi :

PV 05/02/2013 - 7.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0034

Proces-verbal
Luni, 4 februarie 2013 - Strasbourg

16. Măsuri specifice în domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee ***I - Măsuri specifice în domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii ***I (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee [2010/0370(COD)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Georgios Papastamkos (A7-0319/2011)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii [2010/0256(COD)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Gabriel Mato Adrover (A7-0321/2011)

Georgios Papastamkos a prezentat raportul..

A PREZIDAT: Anni PODIMATA
Vicepreşedintă

Gabriel Mato Adrover a prezentat raportul..

A intervenit Viviane Reding (vicepreşedintă a Comisiei).

Au intervenit: Marielle de Sarnez (raportoarea pentru aviz a Comisiei INTA), Giovanni La Via (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Younous Omarjee (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Maria do Céu Patrão Neves, în numele Grupului PPE, Spyros Danellis, în numele Grupului S&D, Marit Paulsen, în numele Grupului ALDE, Nikos Chrysogelos, în numele Grupului Verts/ALE, John Stuart Agnew, în numele Grupului EFD, Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL, Patricia van der Kammen, neafiliată, Maurice Ponga, Luís Paulo Alves, Riikka Manner, Jean-Jacob Bicep, Charalampos Angourakis, Eric Andrieu, Theodoros Skylakakis, Vasilica Viorica Dăncilă şi Patrice Tirolien, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Giommaria Uggias.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: João Ferreira.

Au intervenit: Viviane Reding, Georgios Papastamkos şi Gabriel Mato Adrover.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.1 al PV din 5.2.2013 şi punctul 7.2 al PV din 5.2.2013.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate