Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0370(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0319/2011

Rozpravy :

PV 04/02/2013 - 16
CRE 04/02/2013 - 16

Hlasovanie :

PV 05/02/2013 - 7.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0034

Zápisnica
Pondelok, 4. februára 2013 - Štrasburg

16. Osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori ***I - Osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori [2010/0370(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Georgios Papastamkos (A7-0319/2011)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie [2010/0256(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Gabriel Mato Adrover (A7-0321/2011)

Georgios Papastamkos uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: Anni PODIMATA
podpredsedníčka

Gabriel Mato Adrover uviedol správu.

V rozprave vystúpila Viviane Reding (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Marielle de Sarnez ( spravodajkyňa výboru INTA požiadaného o stanovisko), Giovanni La Via (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Younous Omarjee (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Maria do Céu Patrão Neves v mene skupiny PPE, Spyros Danellis v mene skupiny S&D, Marit Paulsen v mene skupiny ALDE, Nikos Chrysogelos v mene skupiny Verts/ALE, John Stuart Agnew v mene skupiny EFD, Nikolaos Chountis v mene skupiny GUE/NGL, Patricia van der Kammen – nezaradená poslankyňa, Maurice Ponga, Luís Paulo Alves, Riikka Manner, Jean-Jacob Bicep, Charalampos Angourakis, Eric Andrieu, Theodoros Skylakakis, Vasilica Viorica Dăncilă a Patrice Tirolien, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Giommaria Uggias.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil João Ferreira.

V rozprave vystúpili: Viviane Reding, Georgios Papastamkos a Gabriel Mato Adrover.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.1 zápisnice zo dňa 5.2.2013 a bod 7.2 zápisnice zo dňa 5.2.2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia