Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2922(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

O-000004/2013 (B7-0111/2013)

Rozpravy :

PV 04/02/2013 - 17
CRE 04/02/2013 - 17

Hlasování :

Přijaté texty :


Zápis
Pondělí, 4. února 2013 - Štrasburk

17. Předcházení všem formám násilí páchaného na ženách a dívkách a odstraňování tohoto násilí (rozprava)
CRE

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000004/2013), kterou pokládá Mikael Gustafsson za výbor FEMM Komisi: 57. zasedání Komise OSN pro postavení žen: předcházení všem formám násilí páchaného na ženách a dívkách a odstraňování tohoto násilí (B7-0111/2013)

Mikael Gustafsson rozvinul otázku.

Viviane Reding (místopředsedkyně Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Mariya Gabriel za skupinu PPE, Corina Creţu za skupinu S&D, Antonyia Parvanova za skupinu ALDE, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE, Marina Yannakoudakis za skupinu ECR, Kartika Tamara Liotard za skupinu GUE/NGL, Krisztina Morvai nezařazená, Elisabeth Morin-Chartier, Marc Tarabella, Ana Miranda, Nick Griffin, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Marc Tarabella a Francesca Barracciu, Anna Maria Corazza Bildt, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Nick Griffin, Mojca Kleva Kekuš, Erminia Mazzoni a Antigoni Papadopoulou.

PŘEDSEDNICTVÍ: Georgios PAPASTAMKOS
místopředseda

Vystoupili: Elena Băsescu, Joanna Senyszyn, Sirpa Pietikäinen, Zita Gurmai, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Krisztina Morvai, a Lena Kolarska-Bobińska.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Roberta Angelilli, Sylvana Rapti, Inês Cristina Zuber, Iosif Matula, Catherine Stihler, Francesca Barracciu, Nikolaos Salavrakos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Edite Estrela, María Irigoyen Pérez, Dimitar Stoyanov a Zbigniew Ziobro.

Vystoupila Viviane Reding.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Mikael Gustafsson za výbor FEMM o 57. zasedání Komise OSN pro postavení žen: Odstraňování a prevence všech forem násilí páchaného na ženách a dívkách (2012/2922(RSP)) (B7-0049/2013)

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.6 zápisu ze dne 6.2.2013.

Právní upozornění - Ochrana soukromí