Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2922(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

O-000004/2013 (B7-0111/2013)

Arutelud :

PV 04/02/2013 - 17
CRE 04/02/2013 - 17

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Esmaspäev, 4. veebruar 2013 - Strasbourg

17. Igasuguse naiste ja tütarlaste vastase vägivalla ennetamine ja lõpetamine (arutelu)
Istungi stenogramm

Suuliselt vastatav küsimus (O-000004/2013), mille esitas(id) Mikael Gustafsson FEMM komisjoni nimel komisjonile: ÜRO naiste staatuse komisjoni (CSW) 57. istungjärk: igasuguse naiste ja tütarlaste vastase vägivalla ennetamine ja lõpetamine (B7-0111/2013)

Mikael Gustafsson esitas küsimuse.

Viviane Reding (komisjoni asepresident) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Mariya Gabriel fraktsiooni PPE nimel, Corina Creţu fraktsiooni S&D nimel, Antonyia Parvanova fraktsiooni ALDE nimel, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marina Yannakoudakis fraktsiooni ECR nimel, Kartika Tamara Liotard fraktsiooni GUE/NGL nimel, Krisztina Morvai (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elisabeth Morin-Chartier, Marc Tarabella, Ana Miranda, Nick Griffin, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Marc Tarabella ja Francesca Barracciu, Anna Maria Corazza Bildt, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Nick Griffin, Mojca Kleva Kekuš, Erminia Mazzoni ja Antigoni Papadopoulou.

ISTUNGI JUHATAJA: Georgios PAPASTAMKOS
asepresident

Sõna võtsid Elena Băsescu, Joanna Senyszyn, Sirpa Pietikäinen, Zita Gurmai, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Krisztina Morvai, ja Lena Kolarska-Bobińska.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Roberta Angelilli, Sylvana Rapti, Inês Cristina Zuber, Iosif Matula, Catherine Stihler, Francesca Barracciu, Nikolaos Salavrakos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Edite Estrela, María Irigoyen Pérez, Dimitar Stoyanov ja Zbigniew Ziobro.

Sõna võttis Viviane Reding.

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Mikael Gustafsson FEMM komisjoni nimel: ÜRO naiste olukorra komisjoni 57. istungjärk ning igasuguse naiste- ja tütarlastevastase vägivalla tõkestamine ja likvideerimine (2012/2922(RSP)) (B7-0049/2013)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.2.2013protokoll punkt 7.6.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika