Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2922(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000004/2013 (B7-0111/2013)

Keskustelut :

PV 04/02/2013 - 17
CRE 04/02/2013 - 17

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Maanantai 4. helmikuuta 2013 - Strasbourg

17. Kaikenlaisen naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettaminen ja ehkäiseminen (keskustelu)
CRE

Suullisesti vastattava kysymys (O-000004/2013) Mikael Gustafsson FEMM-valiokunnan puolesta komissiolle: Naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 57. istunto: kaikenlaisen naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettaminen ja ehkäiseminen (B7-0111/2013)

Mikael Gustafsson esitteli kysymyksen.

Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Mariya Gabriel PPE-ryhmän puolesta, Corina Creţu S&D-ryhmän puolesta, Antonyia Parvanova ALDE-ryhmän puolesta, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marina Yannakoudakis ECR-ryhmän puolesta, Kartika Tamara Liotard GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Krisztina Morvai, Elisabeth Morin-Chartier, Marc Tarabella, Ana Miranda, Nick Griffin, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Marc Tarabella ja Francesca Barracciu, Anna Maria Corazza Bildt, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Nick Griffin, Mojca Kleva Kekuš, Erminia Mazzoni ja Antigoni Papadopoulou.

Puhetta johti
varapuhemies Georgios PAPASTAMKOS

Puheenvuorot: Elena Băsescu, Joanna Senyszyn, Sirpa Pietikäinen, Zita Gurmai, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Krisztina Morvai, ja Lena Kolarska-Bobińska.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Roberta Angelilli, Sylvana Rapti, Inês Cristina Zuber, Iosif Matula, Catherine Stihler, Francesca Barracciu, Nikolaos Salavrakos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Edite Estrela, María Irigoyen Pérez, Dimitar Stoyanov ja Zbigniew Ziobro.

Viviane Reding käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Mikael Gustafsson FEMM-valiokunnan puolesta naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 57. istunnosta: kaikenlaisen naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettaminen ja ehkäiseminen (2012/2922(RSP)) (B7-0049/2013).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.2.2013, kohta 7.6.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö