Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2922(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

O-000004/2013 (B7-0111/2013)

Debatai :

PV 04/02/2013 - 17
CRE 04/02/2013 - 17

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Protokolas
Pirmadienis, 2013 m. vasario 4 d. - Strasbūras

17. Visų formų smurto prieš moteris ir mergaites panaikinimas ir prevencija (diskusijos)
CRE

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000004/2013), kurį pateikė Mikael Gustafsson FEMM komiteto vardu Komisijai: JT Moterų padėties komisijos (MPK) 57-oji sesija: visų formų smurto prieš moteris ir mergaites prevencija ir panaikinimas (B7-0111/2013)

Mikael Gustafsson pateikė klausimą.

Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotoja) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Mariya Gabriel PPE frakcijos vardu, Corina Creţu S&D frakcijos vardu, Antonyia Parvanova ALDE frakcijos vardu, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu, Marina Yannakoudakis ECR frakcijos vardu, Kartika Tamara Liotard GUE/NGL frakcijos vardu, Krisztina Morvai , nepriklausoma Parlamento narė, Elisabeth Morin-Chartier, Marc Tarabella, Ana Miranda, Nick Griffin, jis taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę Marc Tarabella ir Francesca Barracciu pateiktus klausimus, Anna Maria Corazza Bildt, ji)taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Nick Griffin pateiktą klausimą, Mojca Kleva Kekuš, Erminia Mazzoni ir Antigoni Papadopoulou.

PIRMININKAVO: Georgios PAPASTAMKOS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Elena Băsescu, Joanna Senyszyn, Sirpa Pietikäinen, Zita Gurmai, ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Krisztina Morvai pateiktą klausimą ir Lena Kolarska-Bobińska.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Roberta Angelilli, Sylvana Rapti, Inês Cristina Zuber, Iosif Matula, Catherine Stihler, Francesca Barracciu, Nikolaos Salavrakos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Edite Estrela, María Irigoyen Pérez, Dimitar Stoyanov ir Zbigniew Ziobro.

Kalbėjo Viviane Reding.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį:

- Mikael Gustafsson FEMM komiteto vardu dėl JT Moterų padėties komisijos 57-osios sesijos. Visų formų smurto prieš moteris ir mergaites prevencija ir panaikinimas (2012/2922(RSP)) (B7-0049/2013)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.6 protokolo 6.2.2013.

Teisinė informacija - Privatumo politika