Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2922(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000004/2013 (B7-0111/2013)

Debatten :

PV 04/02/2013 - 17
CRE 04/02/2013 - 17

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Maandag 4 februari 2013 - Straatsburg

17. Uitbanning en preventie van alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes (debat)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000004/2013) van Mikael Gustafsson, namens de Commissie FEMM, aan de Commissie: 57e zitting van de VN-commissie over de status van vrouwen (CSW): uitbanning en voorkoming van alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes (B7-0111/2013)

Mikael Gustafsson licht de vraag toe.

Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Mariya Gabriel, namens de PPE-Fractie, Corina Creţu, namens de S&D-Fractie, Antonyia Parvanova, namens de ALDE-Fractie, Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie, Marina Yannakoudakis, namens de ECR-Fractie, Kartika Tamara Liotard, namens de GUE/NGL-Fractie, Krisztina Morvai, niet-fractiegebonden lid, Elisabeth Morin-Chartier, Marc Tarabella, Ana Miranda, Nick Griffin, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Marc Tarabella en Francesca Barracciu, Anna Maria Corazza Bildt, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Nick Griffin, Mojca Kleva Kekuš, Erminia Mazzoni en Antigoni Papadopoulou.

VOORZITTER: Georgios PAPASTAMKOS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Elena Băsescu, Joanna Senyszyn, Sirpa Pietikäinen, Zita Gurmai, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Krisztina Morvai, et Lena Kolarska-Bobińska.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Roberta Angelilli, Sylvana Rapti, Inês Cristina Zuber, Iosif Matula, Catherine Stihler, Francesca Barracciu, Nikolaos Salavrakos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Edite Estrela, María Irigoyen Pérez, Dimitar Stoyanov en Zbigniew Ziobro.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Mikael Gustafsson, namens de Commissie FEMM, over uitbanning en preventie van alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes met het oog op de 57e Commissie van de VN inzake de positie van de vrouw (CSW) (2012/2922(RSP)) (B7-0049/2013)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.6 van de notulen van 6.2.2013.

Juridische mededeling - Privacybeleid