Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2922(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

O-000004/2013 (B7-0111/2013)

Debaty :

PV 04/02/2013 - 17
CRE 04/02/2013 - 17

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Poniedziałek, 4 lutego 2013 r. - Strasburg

17. Eliminacja wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt oraz zapobieganie temu zjawisku (debata)
CRE

Pytanie ustne (O-000004/2013), które zadał Mikael Gustafsson, w imieniu komisji FEMM, do Komisji: 57. sesja Komisji ds. Statusu Kobiet Zgromadzenia Ogólnego ONZ (CSW): likwidacja wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewczynek i zapobieganie wszelkim formom takiej przemocy (B7-0111/2013)

Mikael Gustafsson rozwinął pytanie.

Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Mariya Gabriel w imieniu grupy PPE, Corina Creţu w imieniu grupy S&D, Antonyia Parvanova w imieniu grupy ALDE, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, Marina Yannakoudakis w imieniu grupy ECR, Kartika Tamara Liotard w imieniu grupy GUE/NGL, Krisztina Morvai niezrzeszona, Elisabeth Morin-Chartier, Marc Tarabella, Ana Miranda, Nick Griffin, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Marka Tarabellę i Franceskę Barracciu, Anna Maria Corazza Bildt, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Nicka Griffina, Mojca Kleva Kekuš, Erminia Mazzoni i Antigoni Papadopoulou.

PRZEWODNICTWO: Georgios PAPASTAMKOS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrały: Elena Băsescu, Joanna Senyszyn, Sirpa Pietikäinen, Zita Gurmai, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Krisztinę Morvai, i Lena Kolarska-Bobińska.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Roberta Angelilli, Sylvana Rapti, Inês Cristina Zuber, Iosif Matula, Catherine Stihler, Francesca Barracciu, Nikolaos Salavrakos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Edite Estrela, María Irigoyen Pérez, Dimitar Stoyanov i Zbigniew Ziobro.

Głos zabrała Viviane Reding.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Mikael Gustafsson, w imieniu komisji FEMM, w sprawie 57. sesji Komisji ds. Statusu Kobiet ONZ: likwidacja wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt i zapobieganie wszelkim jej formom (2012/2922(RSP)) (B7-0049/2013)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.6 protokołu z dnia 6 lutego 2013 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności