Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2922(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

O-000004/2013 (B7-0111/2013)

Dezbateri :

PV 04/02/2013 - 17
CRE 04/02/2013 - 17

Voturi :

Texte adoptate :


Proces-verbal
Luni, 4 februarie 2013 - Strasbourg

17. Eliminarea şi prevenirea tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor şi a fetelor (dezbatere)
Stenograma

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000004/2013) adresată de Mikael Gustafsson, în numele Comisiei FEMM, adresată Comisiei: A 57-a sesiune a Comisiei pentru statutul femeilor din cadrul ONU: prevenirea și eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și a fetelor (B7-0111/2013)

Mikael Gustafsson a dezvoltat întrebarea.

Viviane Reding (vicepreşedintă a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Mariya Gabriel, în numele Grupului PPE, Corina Creţu, în numele Grupului S&D, Antonyia Parvanova, în numele Grupului ALDE, Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, în numele Grupului ECR, Kartika Tamara Liotard, în numele Grupului GUE/NGL, Krisztina Morvai, neafiliată, Elisabeth Morin-Chartier, Marc Tarabella, Ana Miranda, Nick Griffin, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” Marc Tarabella şi Francesca Barracciu, Anna Maria Corazza Bildt, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Nick Griffin, Mojca Kleva Kekuš, Erminia Mazzoni şi Antigoni Papadopoulou.

A PREZIDAT: Georgios PAPASTAMKOS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Elena Băsescu, Joanna Senyszyn, Sirpa Pietikäinen, Zita Gurmai, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Krisztina Morvai, şi Lena Kolarska-Bobińska.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Roberta Angelilli, Sylvana Rapti, Inês Cristina Zuber, Iosif Matula, Catherine Stihler, Francesca Barracciu, Nikolaos Salavrakos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Edite Estrela, María Irigoyen Pérez, Dimitar Stoyanov şi Zbigniew Ziobro.

A intervenit Viviane Reding.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Mikael Gustafsson, în numele Comisiei FEMM, referitoare la a 57-a Sesiune a CSF a ONU: Eliminarea și prevenirea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor (2012/2922(RSP)) (B7-0049/2013)

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.6 al PV din 6.2.2013.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate