Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2922(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

O-000004/2013 (B7-0111/2013)

Rozpravy :

PV 04/02/2013 - 17
CRE 04/02/2013 - 17

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Pondelok, 4. februára 2013 - Štrasburg

17. Odstránenie a prevencia všetkých foriem násilia páchaného na ženách a dievčatách (rozprava)
CRE

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000004/2013), ktorú položil Mikael Gustafsson, v mene výboru FEMM, pre Komisiu: 57. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien: predchádzanie všetkým formám násilia páchaného na ženách a dievčatách a jeho odstránenie (B7-0111/2013)

Mikael Gustafsson rozvinul otázku.

Viviane Reding (podpredsedníčka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Mariya Gabriel v mene skupiny PPE, Corina Creţu v mene skupiny S&D, Antonyia Parvanova v mene skupiny ALDE, Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE, Marina Yannakoudakis v mene skupiny ECR, Kartika Tamara Liotard v mene skupiny GUE/NGL, Krisztina Morvai – nezaradená poslankyňa, Elisabeth Morin-Chartier, Marc Tarabella, Ana Miranda, Nick Griffin, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Marc Tarabella a Francesca Barracciu, Anna Maria Corazza Bildt, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Nick Griffin, Mojca Kleva Kekuš, Erminia Mazzoni a Antigoni Papadopoulou.

PREDSEDNÍCTVO: Georgios PAPASTAMKOS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Elena Băsescu, Joanna Senyszyn, Sirpa Pietikäinen, Zita Gurmai, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Krisztina Morvai a Lena Kolarska-Bobińska.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Roberta Angelilli, Sylvana Rapti, Inês Cristina Zuber, Iosif Matula, Catherine Stihler, Francesca Barracciu, Nikolaos Salavrakos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Edite Estrela, María Irigoyen Pérez, Dimitar Stoyanov a Zbigniew Ziobro.

V rozprave vystúpila Viviane Reding.

Návrhy uznesenia predložené v súlade s čl. 115 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Mikael Gustafsson, v mene výboru FEMM, o 57. zasadnutí Komisie OSN pre postavenie žien: Odstránenie a prevencia všetkých foriem násilia páchaného na ženách a dievčatách (2012/2922(RSP)) (B7-0049/2013)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.6 zápisnice zo dňa 6.2.2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia