Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2134(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0001/2013

Внесени текстове :

A7-0001/2013

Разисквания :

PV 04/02/2013 - 18
CRE 04/02/2013 - 18

Гласувания :

PV 05/02/2013 - 7.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0036

Протокол
Понеделник, 4 февруари 2013 г. - Страсбург

18. Улесняване достъпа на МСП до финансиране (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно улесняване достъпа на МСП до финансиране [2012/2134(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Philippe De Backer (A7-0001/2013)

Philippe De Backer представи доклада.

Изказа се Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Anthea McIntyre (докладчик по становището на комисията EMPL), Jorgo Chatzimarkakis (докладчик по становището на комисията IMCO), Vladimír Maňka (докладчик по становището на комисията REGI), Rebecca Taylor (докладчик по становището на комисията JURI), Herbert Dorfmann, от името на групата PPE, и Mojca Kleva Kekuš, от името на групата S&D.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

Изказаха се: Olle Schmidt, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Oldřich Vlasák, от името на групата ECR, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Othmar Karas, George Sabin Cutaş, Niccolò Rinaldi, Sajjad Karim, Mara Bizzotto, Lambert van Nistelrooij, Emer Costello, Ryszard Czarnecki, Sari Essayah, Sylvana Rapti, James Nicholson и Bendt Bendtsen.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria do Céu Patrão Neves, Phil Prendergast, Csaba Sógor, Vasilica Viorica Dăncilă, Jaroslav Paška, Petru Constantin Luhan, Sergio Gaetano Cofferati и Krisztina Morvai.

Изказаха се: Antonio Tajani и Philippe De Backer.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.3 от протокола от 5.2.2013.

Правна информация - Политика за поверителност