Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2134(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0001/2013

Ingediende teksten :

A7-0001/2013

Debatten :

PV 04/02/2013 - 18
CRE 04/02/2013 - 18

Stemmingen :

PV 05/02/2013 - 7.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0036

Notulen
Maandag 4 februari 2013 - Straatsburg

18. Betere toegang tot financiering voor kmo's (debat)
CRE

Verslag over betere toegang tot financiering voor kmo's [2012/2134(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Philippe De Backer (A7-0001/2013)

Philippe De Backer leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Anthea McIntyre (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Jorgo Chatzimarkakis (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Vladimír Maňka (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Rebecca Taylor (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Herbert Dorfmann, namens de PPE-Fractie, en Mojca Kleva Kekuš, namens de S&D-Fractie.

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Olle Schmidt, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Oldřich Vlasák, namens de ECR-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Othmar Karas, George Sabin Cutaş, Niccolò Rinaldi, Sajjad Karim, Mara Bizzotto, Lambert van Nistelrooij, Emer Costello, Ryszard Czarnecki, Sari Essayah, Sylvana Rapti, James Nicholson en Bendt Bendtsen.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria do Céu Patrão Neves, Phil Prendergast, Csaba Sógor, Vasilica Viorica Dăncilă, Jaroslav Paška, Petru Constantin Luhan, Sergio Gaetano Cofferati en Krisztina Morvai.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani en Philippe De Backer.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.3 van de notulen van 5.2.2013.

Juridische mededeling - Privacybeleid