Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2134(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0001/2013

Teksty złożone :

A7-0001/2013

Debaty :

PV 04/02/2013 - 18
CRE 04/02/2013 - 18

Głosowanie :

PV 05/02/2013 - 7.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0036

Protokół
Poniedziałek, 4 lutego 2013 r. - Strasburg

18. Ułatwienie dostępu do finansowania dla MŚP (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie ułatwienia dostępu do finansowania dla MŚP [2012/2134(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Philippe De Backer (A7-0001/2013)

Philippe De Backer przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Anthea McIntyre (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Jorgo Chatzimarkakis (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Vladimír Maňka (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Rebecca Taylor (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI), Herbert Dorfmann w imieniu grupy PPE, i Mojca Kleva Kekuš w imieniu grupy S&D.

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Olle Schmidt w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Paula Rübiga, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Oldřich Vlasák w imieniu grupy ECR, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Othmar Karas, George Sabin Cutaş, Niccolò Rinaldi, Sajjad Karim, Mara Bizzotto, Lambert van Nistelrooij, Emer Costello, Ryszard Czarnecki, Sari Essayah, Sylvana Rapti, James Nicholson i Bendt Bendtsen.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Maria do Céu Patrão Neves, Phil Prendergast, Csaba Sógor, Vasilica Viorica Dăncilă, Jaroslav Paška, Petru Constantin Luhan, Sergio Gaetano Cofferati i Krisztina Morvai.

Głos zabrali: Antonio Tajani i Philippe De Backer.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.3 protokołu z dnia 5 lutego 2013 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności