Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2134(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0001/2013

Predkladané texty :

A7-0001/2013

Rozpravy :

PV 04/02/2013 - 18
CRE 04/02/2013 - 18

Hlasovanie :

PV 05/02/2013 - 7.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0036

Zápisnica
Pondelok, 4. februára 2013 - Štrasburg

18. Zlepšenie prístupu MSP k financiám (rozprava)
CRE

Správa o zlepšení prístupu MSP k financiám [2012/2134(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Philippe De Backer (A7-0001/2013)

Philippe De Backer uviedol správu.

V rozprave vystúpil Antonio Tajani (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Anthea McIntyre (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Jorgo Chatzimarkakis (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Vladimír Maňka (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Rebecca Taylor (spravodajkyňa výboru JURI požiadaného o stanovisko), Herbert Dorfmann v mene skupiny PPE a Mojca Kleva Kekuš v mene skupiny S&D.

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Olle Schmidt v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Oldřich Vlasák v mene skupiny ECR, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Othmar Karas, George Sabin Cutaş, Niccolò Rinaldi, Sajjad Karim, Mara Bizzotto, Lambert van Nistelrooij, Emer Costello, Ryszard Czarnecki, Sari Essayah, Sylvana Rapti, James Nicholson a Bendt Bendtsen.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria do Céu Patrão Neves, Phil Prendergast, Csaba Sógor, Vasilica Viorica Dăncilă, Jaroslav Paška, Petru Constantin Luhan, Sergio Gaetano Cofferati a Krisztina Morvai.

V rozprave vystúpili: Antonio Tajani a Philippe De Backer.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.3 zápisnice zo dňa 5.2.2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia