Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2258(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0029/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0029/2013

Συζήτηση :

PV 04/02/2013 - 19
CRE 04/02/2013 - 19

Ψηφοφορία :

PV 06/02/2013 - 7.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0046

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 - Στρασβούργο

19. Ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας με θέμα την ενεργό και υγιή γήρανση (σύντομη παρουσίαση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας με θέμα την ενεργό και υγιή γήρανση [2012/2258(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Kartika Tamara Liotard (A7-0029/2013)

Η Kartika Tamara Liotard προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Erik Bánki, Mario Pirillo, Angelika Werthmann, Mark Demesmaeker, João Ferreira και Miroslav Mikolášik.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Dimitar Stoyanov και Jaroslav Paška.

Παρεμβαίνει ο Antonio Tajani.

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.2.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου