Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0035(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0015/2013

Внесени текстове :

A7-0015/2013

Разисквания :

PV 04/02/2013 - 20
CRE 04/02/2013 - 20

Гласувания :

PV 06/02/2013 - 5.3
CRE 06/02/2013 - 5.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0039

Протокол
Понеделник, 4 февруари 2013 г. - Страсбург

20. Прозрачност на мерките за регулиране на цените на лекарствените продукти за хуманна употреба ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно прозрачността на мерките за регулиране на цените на лекарствените продукти за хуманна употреба и тяхното включване в обхвата на системите за обществено здравно осигуряване [COM(2012)0084 - C7-0056/2012- 2012/0035(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Антония Първанова (A7-0015/2013)

Антония Първанова представи доклада.

Изказа се Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Cristian Silviu Buşoi (докладчик по становището на комисията IMCO), Zofija Mazej Kukovič, от името на групата PPE, Nessa Childers, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Alda Sousa, от името на групата GUE/NGL, Françoise Grossetête и Andres Perello Rodriguez.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Erik Bánki, Miroslav Mikolášik, Petru Constantin Luhan, Anna Záborská, Elena Băsescu, João Ferreira, Jaroslav Paška и Zbigniew Ziobro.

Изказаха се: Antonio Tajani и Антония Първанова.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.3 от протокола от 6.2.2013.

Правна информация - Политика за поверителност