Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0035(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0015/2013

Ingediende teksten :

A7-0015/2013

Debatten :

PV 04/02/2013 - 20
CRE 04/02/2013 - 20

Stemmingen :

PV 06/02/2013 - 5.3
CRE 06/02/2013 - 5.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0039

Notulen
Maandag 4 februari 2013 - Straatsburg

20. Transparantie van maatregelen ter regeling van de prijsstelling van geneesmiddelen voor menselijk gebruik ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de transparantie van maatregelen ter regeling van de prijsstelling van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de opneming daarvan in de openbare stelsels van gezondheidszorg [COM(2012)0084 - C7-0056/2012- 2012/0035(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Antonyia Parvanova (A7-0015/2013)

Antonyia Parvanova leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Cristian Silviu Buşoi (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Zofija Mazej Kukovič, namens de PPE-Fractie, Nessa Childers, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Alda Sousa, namens de GUE/NGL-Fractie, Françoise Grossetête en Andrés Perelló Rodríguez.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Erik Bánki, Miroslav Mikolášik, Petru Constantin Luhan, Anna Záborská, Elena Băsescu, João Ferreira, Jaroslav Paška en Zbigniew Ziobro.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani en Antonyia Parvanova.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.3 van de notulen van 6.2.2013.

Juridische mededeling - Privacybeleid