Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0035(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0015/2013

Teksty złożone :

A7-0015/2013

Debaty :

PV 04/02/2013 - 20
CRE 04/02/2013 - 20

Głosowanie :

PV 06/02/2013 - 5.3
CRE 06/02/2013 - 5.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0039

Protokół
Poniedziałek, 4 lutego 2013 r. - Strasburg

20. Przejrzystość środków regulujących ustalanie cen produktów leczniczych stosowanych u ludzi ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystości środków regulujących ustalanie cen produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz włączania tych produktów w zakres systemów powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego [COM(2012)0084 - C7-0056/2012- 2012/0035(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Antonyia Parvanova (A7-0015/2013)

Antonyia Parvanova przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Cristian Silviu Buşoi (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Zofija Mazej Kukovič w imieniu grupy PPE, Nessa Childers w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Paula Rübiga, Alda Sousa w imieniu grupy GUE/NGL, Françoise Grossetête i Andrés Perelló Rodríguez.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Erik Bánki, Miroslav Mikolášik, Petru Constantin Luhan, Anna Záborská, Elena Băsescu, João Ferreira, Jaroslav Paška i Zbigniew Ziobro.

Głos zabrali: Antonio Tajani i Antonyia Parvanova.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.3 protokołu z dnia 6 lutego 2013 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności