Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0035(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0015/2013

Predkladané texty :

A7-0015/2013

Rozpravy :

PV 04/02/2013 - 20
CRE 04/02/2013 - 20

Hlasovanie :

PV 06/02/2013 - 5.3
CRE 06/02/2013 - 5.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0039

Zápisnica
Pondelok, 4. februára 2013 - Štrasburg

20. Transparentnosť opatrení regulujúcich stanovovanie cien liekov na humánne použitie ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o transparentnosti opatrení regulujúcich stanovovanie cien liekov na humánne použitie a ich zaraďovanie do pôsobnosti verejných systémov zdravotného poistenia [COM(2012)0084 - C7-0056/2012- 2012/0035(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Antonyia Parvanova (A7-0015/2013)

Antonyia Parvanova uviedla správu.

V rozprave vystúpil Antonio Tajani (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Cristian Silviu Buşoi (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Zofija Mazej Kukovič v mene skupiny PPE, Nessa Childers v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Alda Sousa v mene skupiny GUE/NGL, Françoise Grossetête a Andres Perello Rodriguez.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Erik Bánki, Miroslav Mikolášik, Petru Constantin Luhan, Anna Záborská, Elena Băsescu, João Ferreira, Jaroslav Paška a Zbigniew Ziobro.

V rozprave vystúpili: Antonio Tajani a Antonyia Parvanova.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.3 zápisnice zo dňa 6.2.2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia