Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 4. února 2013 - Štrasburk

21. Obnova evropského průmyslu s ohledem na současné obtíže (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Komise: Obnova evropského průmyslu s ohledem na současné obtíže

Antonio Tajani (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Françoise Grossetête za skupinu PPE, Patrizia Toia za skupinu S&D, Graham Watson za skupinu ALDE, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, John Bufton za skupinu EFD, Jacky Hénin za skupinu GUE/NGL, Anne Delvaux, Frédéric Daerden, Isabelle Durant, Zbigniew Ziobro, Maria Da Graça Carvalho a Josefa Andrés Barea.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Petru Constantin Luhan, Elena Băsescu, Alajos Mészáros, Phil Prendergast, Marc Tarabella, Marina Yannakoudakis, Inês Cristina Zuber, Jaroslav Paška a Dimitar Stoyanov.

Vystoupil Antonio Tajani.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí