Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 4. veebruar 2013 - Strasbourg

21. Euroopa tööstuse elavdamine praegusi raskusi arvestades (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni avaldus: Euroopa tööstuse elavdamine praegusi raskusi arvestades

Antonio Tajani (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Françoise Grossetête fraktsiooni PPE nimel, Patrizia Toia fraktsiooni S&D nimel, Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, John Bufton fraktsiooni EFD nimel, Jacky Hénin fraktsiooni GUE/NGL nimel, Anne Delvaux, Frédéric Daerden, Isabelle Durant, Zbigniew Ziobro, Maria Da Graça Carvalho ja Josefa Andrés Barea.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Petru Constantin Luhan, Elena Băsescu, Alajos Mészáros, Phil Prendergast, Marc Tarabella, Marina Yannakoudakis, Inês Cristina Zuber, Jaroslav Paška ja Dimitar Stoyanov.

Sõna võttis Antonio Tajani.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika