Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 4 februari 2013 - Straatsburg

21. Herstel van de Europese industrie tegen de achtergrond van de huidige moeilijkheden (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de Commissie: Herstel van de Europese industrie tegen de achtergrond van de huidige moeilijkheden

Antonio Tajani (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Françoise Grossetête, namens de PPE-Fractie, Patrizia Toia, namens de S&D-Fractie, Graham Watson, namens de ALDE-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, John Bufton, namens de EFD-Fractie, Jacky Hénin, namens de GUE/NGL-Fractie, Anne Delvaux, Frédéric Daerden, Isabelle Durant, Zbigniew Ziobro, Maria Da Graça Carvalho en Josefa Andrés Barea.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Petru Constantin Luhan, Elena Băsescu, Alajos Mészáros, Phil Prendergast, Marc Tarabella, Marina Yannakoudakis, Inês Cristina Zuber, Jaroslav Paška en Dimitar Stoyanov.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid