Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 4 lutego 2013 r. - Strasburg

21. Ożywienie europejskiego sektora przemysłu w świetle bieżących trudności (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Komisji: Ożywienie europejskiego sektora przemysłu w świetle bieżących trudności

Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE, Patrizia Toia w imieniu grupy S&D, Graham Watson w imieniu grupy ALDE, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, John Bufton w imieniu grupy EFD, Jacky Hénin w imieniu grupy GUE/NGL, Anne Delvaux, Frédéric Daerden, Isabelle Durant, Zbigniew Ziobro, Maria Da Graça Carvalho i Josefa Andrés Barea.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Petru Constantin Luhan, Elena Băsescu, Alajos Mészáros, Phil Prendergast, Marc Tarabella, Marina Yannakoudakis, Inês Cristina Zuber, Jaroslav Paška i Dimitar Stoyanov.

Głos zabrał Antonio Tajani.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności