Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 4 februarie 2013 - Strasbourg

21. Relansarea industriei europene în contextul dificultăţilor actuale (dezbatere)
Stenograma

Declaraţie a Comisiei: Relansarea industriei europene în contextul dificultăţilor actuale

Antonio Tajani (vicepreşedinte al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Françoise Grossetête, în numele Grupului PPE, Patrizia Toia, în numele Grupului S&D, Graham Watson, în numele Grupului ALDE, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, John Bufton, în numele Grupului EFD, Jacky Hénin, în numele Grupului GUE/NGL, Anne Delvaux, Frédéric Daerden, Isabelle Durant, Zbigniew Ziobro, Maria Da Graça Carvalho şi Josefa Andrés Barea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Petru Constantin Luhan, Elena Băsescu, Alajos Mészáros, Phil Prendergast, Marc Tarabella, Marina Yannakoudakis, Inês Cristina Zuber, Jaroslav Paška şi Dimitar Stoyanov.

A intervenit Antonio Tajani.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate