Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 4. februára 2013 - Štrasburg

21. Oživenie európskeho priemyslu vzhľadom na súčasné ťažkosti (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie Komisie: Oživenie európskeho priemyslu vzhľadom na súčasné ťažkosti

Antonio Tajani (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Françoise Grossetête v mene skupiny PPE, Patrizia Toia v mene skupiny S&D, Graham Watson v mene skupiny ALDE, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, John Bufton v mene skupiny EFD, Jacky Hénin v mene skupiny GUE/NGL, Anne Delvaux, Frédéric Daerden, Isabelle Durant, Zbigniew Ziobro, Maria Da Graça Carvalho a Josefa Andrés Barea.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Petru Constantin Luhan, Elena Băsescu, Alajos Mészáros, Phil Prendergast, Marc Tarabella, Marina Yannakoudakis, Inês Cristina Zuber, Jaroslav Paška a Dimitar Stoyanov.

V rozprave vystúpil Antonio Tajani.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia