Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 - Στρασβούργο

22. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
CRE

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 150 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Zoltán Bagó, Ivailo Kalfin, Catherine Stihler, Ramona Nicole Mănescu, Cristian Silviu Buşoi, Jean-Jacob Bicep, François Alfonsi, Marina Yannakoudakis, Claudio Morganti, Willy Meyer, Alda Sousa, Alajos Mészáros, László Tőkés, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Mojca Kleva Kekuš, María Muñiz De Urquiza, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Edit Bauer, Anna Záborská, Iliana Malinova Iotova, Corina Creţu, Emer Costello, Csaba Sándor Tabajdi και Monika Panayotova.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου