Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Esmaspäev, 4. veebruar 2013 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Parlamendi koosseis
 4.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 5.Volituste kontrollimine
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 7.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine
 8.Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikli 123 lõige 4)
 9.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 10.Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikli 123 lõige 7)
 11.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 12.Petitsioonid
 13.Assigneeringute ümberpaigutamine
 14.Esitatud dokumendid
 15.Tööplaan
 16.Põllumajanduse erimeetmed Egeuse mere väikesaarte jaoks ***I - Põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks ***I (arutelu)
 17.Igasuguse naiste ja tütarlaste vastase vägivalla ennetamine ja lõpetamine (arutelu)
 18.VKEde rahastamisvõimaluste parandamine (arutelu)
 19.Täisväärtusliku eluperioodi pikendamist käsitlev Euroopa innovatsioonipartnerlus (lühiettekanne)
 20.Inimtervishoius kasutatavate ravimite hinnakujundust reguleerivate meetmete läbipaistvus ***I (arutelu)
 21.Euroopa tööstuse elavdamine praegusi raskusi arvestades (arutelu)
 22.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 23.Järgmise istungi päevakord
 24.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
 Lisa 1 - Toetus tegevuskavale „Global Zero” kõigi maailma tuumarelvade järkjärguliseks ja kontrollitud kõrvaldamiseks (kirjalik deklaratsioon)
 Lisa 2 - Kiusamise ja koolivägivalla vastase Euroopa päeva kehtestamine (kirjalik deklaratsioon)
Protokoll (164 kb) Kohalolijate nimekiri (60 kb) 1 lisa (11 kb) 2 lisa (10 kb) 
 
Protokoll (177 kb) Kohalolijate nimekiri (52 kb)    
 
Protokoll (269 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb)    
Õigusteave - Privaatsuspoliitika