Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Maanantai 4. helmikuuta 2013 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 3.Parlamentin kokoonpano
 4.Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 5.Valtakirjojen tarkastus
 6.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 7.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen
 8.Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artiklan 4 kohta)
 9.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 10.Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artiklan 7 kohta)
 11.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 12.Vetoomukset
 13.Määrärahojen siirrot
 14.Vastaanotetut asiakirjat
 15.Käsittelyjärjestys
 16.Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavat maatalousalan erityistoimenpiteet ***I - Unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavat maatalousalan erityistoimenpiteet ***I (keskustelu)
 17.Kaikenlaisen naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettaminen ja ehkäiseminen (keskustelu)
 18.Pk-yritysten rahoituksen saannin parantaminen (keskustelu)
 19.Aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskeva eurooppalainen innovaatiokumppanuus (lyhyt esittely)
 20.Ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden hintojen sääntelytoimenpiteiden avoimuus ***I (keskustelu)
 21.Euroopan teollisuuden elpyminen tämänhetkisten vaikeuksien valossa (keskustelu)
 22.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 23.Seuraavan istunnon esityslista
 24.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Maailman ydinaseiden asteittaiseen ja todennettavaan poistamiseen tähtäävän maailmanlaajuisen toimintasuunnitelman kannattaminen (kirjallinen kannanotto)
 Liite 2 - Kiusaamisen ja kouluväkivallan vastaisen eurooppalaisen teemapäivän perustaminen (kirjallinen kannanotto)
Pöytäkirja (167 kb) Läsnäololista (60 kb) Liite 1 (11 kb) Liite 2 (11 kb) 
 
Pöytäkirja (197 kb) Läsnäololista (52 kb)    
 
Pöytäkirja (245 kb) Läsnäololista (63 kb)    
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö