Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Luni, 4 februarie 2013 - Strasbourg
 1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 3.Componenţa Parlamentului
 4.Cerere de ridicare a imunităţii parlamentare
 5.Verificarea prerogativelor
 6.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 7.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară
 8.Declarații scrise [articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură]
 9.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 10.Declaraţii scrise [articolul 123 alineatul (7) din Regulamentul de procedură]
 11.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 12.Petiţii
 13.Transferuri de credite
 14.Depunere de documente
 15.Ordinea lucrărilor
 16.Măsuri specifice în domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee ***I - Măsuri specifice în domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii ***I (dezbatere)
 17.Eliminarea şi prevenirea tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor şi a fetelor (dezbatere)
 18.Îmbunătățirea accesului la finanțare al IMM-urilor (dezbatere)
 19.Parteneriatul european pentru inovare privind îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate (prezentare succintă)
 20.Transparența măsurilor care reglementează prețurile medicamentelor de uz uman ***I (dezbatere)
 21.Relansarea industriei europene în contextul dificultăţilor actuale (dezbatere)
 22.Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
 23.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 24.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1 - Susținerea planului de acțiune „Global Zero” privind eliminarea treptată și controlată a tuturor armelor nucleare la nivel mondial (declaraţie scrisă)
 Anexa 2 - Instituirea unei zile europene împotriva hărțuirii și violenței în şcoli (declaraţie scrisă)
Proces-verbal (173 kb) Listă de prezență (60 kb) Anexa 1 (11 kb) Anexa 2 (11 kb) 
 
Proces-verbal (231 kb) Listă de prezență (52 kb)    
 
Proces-verbal (267 kb) Listă de prezență (64 kb)    
Aviz juridic - Politica de confidențialitate