Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Pondelok, 4. februára 2013 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Zloženie Parlamentu
 4.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity
 5.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 6.Zloženie výborov a delegácií
 7.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom
 8.Písomné vyhlásenia (článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku)
 9.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 10.Prepadnuté písomné vyhlásenia (článok 123 ods. 7 rokovacieho poriadku)
 11.Otázky na ústne zodpovedanie (predloženie)
 12.Petície
 13.Presun rozpočtových prostriedkov
 14.Predloženie dokumentov
 15.Program práce
 16.Osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori ***I - Osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie ***I (rozprava)
 17.Odstránenie a prevencia všetkých foriem násilia páchaného na ženách a dievčatách (rozprava)
 18.Zlepšenie prístupu MSP k financiám (rozprava)
 19.Európske partnerstvo v oblasti inovácií zamerané na aktívne a zdravé starnutie (stručná prezentácia)
 20.Transparentnosť opatrení regulujúcich stanovovanie cien liekov na humánne použitie ***I (rozprava)
 21.Oživenie európskeho priemyslu vzhľadom na súčasné ťažkosti (rozprava)
 22.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
 Príloha 1 - Podpora akčného plánu „globálna nula“ na postupné a overované odstraňovanie všetkých jadrových zbraní vo svete (písomné vyhlásenie)
 Príloha 2 - Ustanovenie Európskeho dňa proti šikanovaniu a násiliu v školách (písomné vyhlásenie)
Zápisnica (166 kb) Prezenčná listina (60 kb) Príloha 1 (11 kb) Príloha 2 (11 kb) 
 
Zápisnica (220 kb) Prezenčná listina (52 kb)    
 
Zápisnica (257 kb) Prezenčná listina (65 kb)    
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia