Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Måndagen den 4 februari 2013 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Parlamentets sammansättning
 4.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet
 5.Valprövning
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning
 7.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet
 8.Skriftliga förklaringar (artikel 123.4 i arbetsordningen)
 9.Avtalstexter översända av rådet
 10.Skriftliga förklaringar (artikel 123.7 i arbetsordningen)
 11.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 12.Framställningar
 13.Anslagsöverföringar
 14.Inkomna dokument
 15.Arbetsplan
 16.Särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna ***I - Särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden ***I (debatt)
 17.Avskaffande och förebyggande av alla former av våld mot kvinnor och flickor (debatt)
 18.Förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering (debatt)
 19.Det europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande (kortfattad redogörelse)
 20.Insyn i de åtgärder som reglerar prissättningen på humanläkemedel ***I (debatt)
 21.Återhämtning i den europeiska industrin med tanke på de rådande svårigheterna (debatt)
 22.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Stöd för Global zero-handlingsplanen för en stegvis och kontrollerad avveckling av världens alla kärnvapen (skriftlig förklaring)
 Bilaga 2 - Att införa Europeiska dagen mot mobbning och våld i skolan (skriftlig förklaring)
Protokoll (168 kb) Närvarolista (60 kb) Bilaga 1 (11 kb) Bilaga 2 (11 kb) 
 
Protokoll (192 kb) Närvarolista (52 kb)    
 
Protokoll (250 kb) Närvarolista (64 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy